Hội đồng hương Hòa Bình mời họp mặt thường niên vào ngày 30.04 tại Praha

Kính gửi bà con Đồng hương tỉnh Hòa Bình tại CHLB Đức và EU

Theo nguyện vọng của đông đảo bà con Đồng hương từ cuộc họp mặt lần thứ III,  Ban liên lạc Đồng hương người Hòa Bình ở CHLB Đức và CH Séc đã chuẩn bị chu đáo cho cuộc họp mặt tường niên lần thứ IV tại Praha ( CH Séc ).

Thời gian:                     Đón khánh từ 16 giờ 00, Chủ nhật, ngày 30.04.2017

Địa điểm :                     Tại nhà hàng      HOÀNG THÀNH 

Đường phố:                  LIBUSSKA 319/126 – 14200 PRAHA 4; SAPA; CZECHIA 

Vậy  trân trọng kính mời bà con đồng hương cùng con cháu, dâu rể, nội ngoại ở  CHLB Đức và ở Eu về dự.  

Việc về dự buổi gặp mặt là thể hiện tình cảm và trách nhiệm của mỗi người con Hòa Bình sống xa Tổ quốc với cộng đồng và quê hương. 

BTC rất mong bà con về dự đông vui !

TM Ban liên lạc, Nguyễn Hữu Lành

Related Posts