Sư thầy đến chúc mừng nhà hàng ” CHAY LONG ” Khai trương

Ngày 27.04.2017, Sư thầy Thượng Tọa Thích Thừ Nhơn đã đến Chúc mừng nhà hàng ” CHAY LONG ” khai trương mở cửa ở Berlin.

Related Posts