Đại Lễ Phật Đản tại chùa Từ Ân-Berlin

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
Mùa trăng tròn tháng Tư lại về, ngày 21.05, tức 26 tháng 4 Âm lịch, Thương tọa Thích Từ Nhơn ( chú trì chùa Từ Ân), Đại đức Thích Pháp Nhật và Chư tăng Đức Lạc Ma Tây Tạng đến từ chùa dưới chân núi dẫy Hy-Mã Lạp Sơn, cùng đông đảo quý bà con Phật tử gần xa đã cử hành Đại lễ Phật Đản Phật lich 2561, Dương lich 2017.

Trước khi diễn ra Đại lễ, Thượng tọa Thích Từ Nhơn và các vị Chư tăng cùng đông đảo Phật tử chùa Từ Ân – Berlin đã làm Lễ cầu nguyện khởi công xây dựng ngôi chánh điện. Ngôi chánh điện mới này là công trình chính của chùa kể từ khi mua lại khu đất tu tạo thành Chùa .


Đại Lễ Đản Sanh ở chùa Từ Ân đã trở thành một truyền thống. Cứ vào dịp tháng 4 Âm lịch là đông đảo bà con Phật tử, quý đồng hương từ mọi miền ở nước Đức lại về dự và thực hiện nghi lễ „ Tắm Phật „ .
Sau nghi lễ Tắm Phật, , các vị Chư Tăng đã thực hành khất thực. Đây cũng là một hình thức để tưởng nhớ đến đời sống tu hành khổ cực của các nhà sư trước đây . Đông đảo bà con đã đứng hàng hai bên đường vừa niệm phật và thảo tâm cúng dường chư tăng.
Buổi Đại lễ Phật Đản Sanh ở chùa Từ Ân đã kết thúc trong niềm vui và hoan hỉ của tất thảy mọi người.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !

Bài và ảnh của Phật tử Hoa Đức

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”21010″ image=”21010″]
[image link=”21011″ image=”21011″]
[image link=”21012″ image=”21012″]
[image link=”21013″ image=”21013″]
[image link=”21014″ image=”21014″]
[image link=”21015″ image=”21015″]
[image link=”21016″ image=”21016″]
[image link=”21017″ image=”21017″]
[image link=”21018″ image=”21018″]
[image link=”21019″ image=”21019″]
[image link=”21020″ image=”21020″]
[image link=”21021″ image=”21021″]
[image link=”21022″ image=”21022″]
[image link=”21023″ image=”21023″]
[image link=”21024″ image=”21024″]
[image link=”21025″ image=”21025″]
[image link=”21026″ image=”21026″]
[image link=”21027″ image=”21027″]
[image link=”21028″ image=”21028″]
[image link=”21029″ image=”21029″]
[image link=”21030″ image=”21030″]
[image link=”21009″ image=”21009″]
[image link=”21031″ image=”21031″]
[image link=”21032″ image=”21032″]
[/images]

Related Posts