Tổ chức Giao lưu Quan họ tại châu Âu lần thứ nhất

BVD- Vừa qua, Hội đồng hương Kinh bắc đã tổ chức Giao lưu Quan họ châu Âu lần thứ nhất. Chương trình giao lưu diễn ra từ ngày 09.06 đến 11.06.2016 tại linstow CHLB Đức . 

Tham dự có 10 CLB của các hội đoàn trong đó có 2 CLB Quan họ đến từ CH Séc cùng khoảng 200 người yêu mến Dân ca quan họ Bắc Ninh tại CHLB Đức tham gia .
Buổi sáng 11.06.2017,  BTC đã tổ chức cho mọi người đi thăm quan cung nhà Vua tại TP schwerin và hát giao lưu quan họ trên thuyền tại dòng sông Malchow buổi tối cùng ngày về giao lưu hát Quan họ tại hội trường.

Các câu lạc bộ và liền anh liền chị đã cống hiến những tiết mục vô cùng đặc sắc để lại những ấn tượng không bao giờ phai trong Giao lưu Quan họ châu Âu lần thứ I, tổ chức tại Đức.
Tin và ảnh : Hữu Thông và Trần Ngọc

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”21209″ image=”21209″]
[image link=”21210″ image=”21210″]
[image link=”21211″ image=”21211″]
[image link=”21212″ image=”21212″]
[image link=”21213″ image=”21213″]
[image link=”21214″ image=”21214″]
[image link=”21215″ image=”21215″]
[image link=”21216″ image=”21216″]
[image link=”21217″ image=”21217″]
[image link=”21218″ image=”21218″]
[image link=”21219″ image=”21219″]
[image link=”21220″ image=”21220″]
[image link=”21221″ image=”21221″]
[image link=”21222″ image=”21222″]
[image link=”21223″ image=”21223″]
[image link=”21224″ image=”21224″]
[image link=”21225″ image=”21225″]
[image link=”21226″ image=”21226″]
[image link=”21227″ image=”21227″]
[image link=”21228″ image=”21228″]
[image link=”21229″ image=”21229″]
[image link=”21230″ image=”21230″]
[image link=”21231″ image=”21231″]
[image link=”21232″ image=”21232″]
[image link=”21233″ image=”21233″]
[image link=”21234″ image=”21234″]
[image link=”21235″ image=”21235″]
[image link=”21236″ image=”21236″]
[image link=”21237″ image=”21237″]
[image link=”21238″ image=”21238″]
[image link=”21239″ image=”21239″]
[image link=”21240″ image=”21240″]
[image link=”21241″ image=”21241″]
[image link=”21242″ image=”21242″]
[image link=”21243″ image=”21243″]
[image link=”21244″ image=”21244″]
[image link=”21245″ image=”21245″]
[image link=”21246″ image=”21246″]
[image link=”21247″ image=”21247″]
[image link=”21248″ image=”21248″]
[image link=”21249″ image=”21249″]
[image link=”21250″ image=”21250″]
[image link=”21251″ image=”21251″]
[image link=”21252″ image=”21252″]
[image link=”21253″ image=”21253″]
[image link=”21254″ image=”21254″]
[image link=”21255″ image=”21255″]
[image link=”21256″ image=”21256″]
[image link=”21257″ image=”21257″]
[image link=”21258″ image=”21258″]
[image link=”21259″ image=”21259″]
[image link=”21260″ image=”21260″]
[image link=”21261″ image=”21261″]
[/images]

 

Related Posts