Chủ tịch nước ký Quyết định bổ nhiệm 2 thành viên Chính phủ

BVD – Ngày 26/10, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật tổ chức Quốc hội; Luật tổ chức Chính phủ; các Nghị quyết số 46/2017/NQ-QH14, Nghị quyết số: 47/2017/NQ-QH14 của Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, chiều 26/10, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm đối với 2 thành viên Chính phủ.

Hai ông Trương Quang Nghĩa (trái) và Phan Văn Sáu (phải)

Cụ thể, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký các Quyết định: Quyết định số 2182/QĐ-CTN miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa;

Quyết định số 2183/QĐ-CTN miễn nhiệm chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu;

Quyết định số 2185/QĐ-CTN bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Quyết định số 2186/QĐ-CTN bổ nhiệm ông Lê Minh Khái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ.

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày ký.

Ông Lê Minh Khái (trái) và ông Nguyễn Văn Thể (phải)

Trước đó, Bộ Chính trị đã phân công ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XII), Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đồng thời đồng ý để cho ông Phan Văn Sáu thôi giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ, để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Chiều ngày 25/10, Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa; Tổng Thanh tra Chính phủ với ông Phan Văn Sáu.

Chiều ngày 26/10, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể làm Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ông Lê Minh Khái làm Tổng Thanh tra Chính phủ.

Related Posts