Du khách nước ngoài nghĩ gì nếu phải trả 1 USD để qua đêm ở Sài Gòn

BVD – Nhiều du khách nước ngoài trả lời đồng ý trả khoản phí 1 USD/đêm ở Sài Gòn nhưng không đồng tình với lý do để gây quỹ phát triển du lịch cho thành phố.

https://www.youtube.com/watch?v=nk5kfDT_9cw

 

(Tuoitre)

Related Posts