Mời tham gia cuộc thi về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

BVD- Tòa soạn BVD vừa nhận được Thông báo của VP- ĐSQ Việt Nam tại Berlin về Mời tham gia cuộc thi về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

 

Chủ Tịch Hồ Chí Minh ( ngồi thứ 3 hàng thứ 2 từ trái sang ), ngày 29.07.1957 Người về thăm và nói chuyện với 300 học sinh VN là lớp đầu tiên được gửi sang CHDC Đức tào tạo tại Moritzburg ( ảnh sưu tầm )

Thực hiện sự chỉ đạo về tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, VP-ĐSQ hướng dẫn tóm tắt như sau:

  1. Vận động CB, HV đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có tình cảm yêu mến với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam tham gia giải thưởng, cụ thể như sau:

Về giải thưởng sáng tác: sáng tác tác phẩm (thể loại: Văn học, Âm nhạc, Sân khấu, Mỹ thuật, Điện ảnh, Nhiếp ảnh, Múa, Kiến trúc, Văn nghệ dân gian, Báo chí) về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, về đất nước, con người Việt Nam.

Về giải thưởng quảng bá: quảng bá tác phẩm gồm: báo chí, xuất bản (in sách, quảng bá, dịch sách, phát hành sách), phát hành phim và chiếu phim, đơn vị biểu diễn nghệ thuật, ca sỹ, nghệ sỹ thể hiện nhiều và thành công tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Tiêu chí: Các tác phẩm chưa tham dự giải này trong giai đoạn 2011 – 2015; đúng chủ đề, nội dung, chất lượng tốt; các tác phẩm đã đạt giải thưởng khác trong nước và quốc tế, nội dung phù hợp với chủ đề được tham dự giải.

– Cơ cấu giải: có 01 giải A; từ 1- 3 giải B; từ 1- 5 giải C và một số giải khuyến khích cho từng loại hình nghệ thuật, cho cá nhân và tập thể.

  1. Đề nghị các chi hội tích cực triển khai thực hiện, báo cáo và gửi tác phẩm tham gia giải thưởng (nếu có) về Văn phòng ĐSQ, chậm nhất là 20/11/2017.

VP- ĐSQ

 

Related Posts