Top 50 người Việt giàu nhất sàn chứng khoán có bao nhiêu tài sản?

BVD – Bằng thu nhập 1 năm của 4,3 triệu người Việt Nam, đủ để du lịch châu Âu suốt 57.000 năm là số tài sản của 50 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt.

https://www.youtube.com/watch?v=bp31uoqR0wE

 

(Zing)

Related Posts