LỜI KỂ CỦA MỘT GIA ĐÌNH CÓ 5 NGƯỜI BỊ NHIỄM COVID-19

BVD- Chúng tôi xin ghi lại câu chuyện của một gia đình người Việt ( quận Kopernik, Berlin ) có 5 người vừa trải qua căn bệnh quái ác , nhiễm virus Corona . Sau khi vừa mới bình phục chúng tôi xin phép được nói chuyện và chia sẻ với cộng đồng. Nhằm để mọi người có thể rút ra bài học kinh nghiệm chống Covid-19  cho mình. 

Xin mời Quý vị theo dõi ! 

March 19, 2020, Fort Detrick, MD, United States of America: A transmission electron micrograph of COVID-19, novel coronavirus, an apoptotic cell heavily infected with SARS-COV-2 virus particles, isolated from a patient sample at the NIAID Integrated Research Facility March 19, 2020 in Fort Detrick, Maryland. (Credit Image: © Niaid/Planet Pix via ZUMA Wire |

 

Huy Thắng .

Related Posts