Nhật ký an ninh ngày 14/08/2020

00:00 Công bố trang thông tin điện tử, bộ nhận diện chủ tịch AIPA 2020 02:24 Chương trình giap lưu nghệ thuật “Vì bình yên cuộc sống” 04:47 Nghệ sĩ tài năng hội ngộ trong chương trình 75 năm vinh quang CAND 08:25 Kiểm tra công tác đảm bảo ANTT chuẩn bị lễ quốc tang Đồng chí Lê Khả Phiêu 10:33 Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành dự hội Đảng bộ Công an Thanh Hóa 12:45 Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dự đại hội Đảng bộ Công an Thái Nguyên 15:01 Thứ trưởng Lưu Tam Quang dự đại hội Đảng bộ Công an Khánh Hòa 16:52 Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc dự đại hội Đảng bộ Công an Lạng Sơn 19:11 Thứ trưởng Lê Tấn Tới dự địa hội Đảng bộ Cục đối ngoại, bộ Công an

Related Posts