Nhìn lại 42 năm cuộc chiến chống quân Trung Quốc Xâm lược biên giới

Vì sao Trung Quốc lại đánh Việt Nam 17/02/1979 và thất bại rút quân về nước ? 

Thiếu Tướng Nguyễn Đức Huy, Phó Tư Lệnh Quân Khu 2, Tham Mưu Trưởng mặt trận Vị Xuyên đã làm rõ câu hỏi này, xin mời Quý vị theo dõi cuộc trả lời phỏng vấn do NB Huy Thắng thực hiện: 

Vì sao quân Trung Quốc cố tình chiếm đóng trên các núi đá cao ở Vị Xuyên ( Hà Giang) để làm gì ? và cách đánh của bộ đội ta ra sao ?

Xin mời Quý vị theo dõi phần trả lời phỏng vấn của Thiếu Tướng Nguyễn Đức Huy, Phó Tư Lệnh Quân Khu 2, Tham Mưu Trưởng mặt trận Vị Xuyên ?

 

Cầu Thanh Thuỷ ở đâu – dòng sông máu năm xưa ? 

Related Posts