CLB VIET-GOLF-BERLIN ỦNG HỘ 20 TẤN GẠO CHO TP HCM, ĐỒNG NAI, BÌNH DƯƠNG

10.000 € CLB VIET-GOLF-BERLIN QUYÊN GÓP ĐÃ KỊP THỜI MUA 20 TẤN GẠO ỦNG HỘ TP HCM 10T, ĐỒNG NAI 5 TẤN VÀ BÌNH DƯƠNG 5 TẤN
Sau gần 10 ngày CLB Việt-Golf-Berlin phát động quyên góp ủng hộ nhân dân Việt Nam chống dịch, đến chiều ngày 26.08.2021,  Ban tổ chức quyên góp đã thu được 10.000 € của 60 hội viên và bạn bè ủng hộ.
Ngay lập tức BTC đã liên hệ mua được 20 tấn gạo và chuyển đến các địa phương: TP Hồ Chí Minh 10 tấn, Đồng Nai 5 tấn và Bình Dương 5 tấn.
Việc làm trên của CLB VGB là rất thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái của kiều bào sống xa tổ quốc nhưng vẫn luôn luôn hương về quê hương đất nước.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch CLB đã có lời cảm ơn tất cả các hội viên và mọi người đã có tinh thần và tấm lòng huowsmg về quê hương trong đại dịch.
Thân gửi ACE VGB và bạn hữu
Sau thời gian ngắn vận động từ thiện , mặc dầu mọi người đang gặp khó khăn . Thế nhưng bằng tấm lòng nhân ái ., tinh thần nhường cơm sẽ áo của các thành viên CLB và bạn hữu, Ban vận động đã thu nhận được 10.000 € . BVĐ xin cảm ơn tấm lòng vàng của ACE . Đồng thời Ban vận động quyết định dừng con số 10.000€ tương đương 20 tấn gạo để kịp thời gửi về cứu trợ cho TP HCM 10 tấn, Đồng Nai 5 tấn, Bình Dương 5 tấn.
T/M BVĐ
Nguyễn Văn Hùng
Ngày 27.08.2021, BVĐ đã cử người đưa 20 tấn gạo đến các địa phương. Tại tỉnh Đồng Nai, Ủy Ban MTTQ tình đã tiếp nhận, đồng thời gửi thư cảm ơn CLB Việt-Golf-Berlin và bà con !

DANH SÁCH ỦNG HỘ TỪ THIỆN PHÒNG CHỐNG
COVID-19 CỦA CLB VIỆT GOLF BERLIN VÀ BẠN HỮU

1. CLB VGB 1000€
2. Hùng Phát 500€
3. Nguyễn Thanh Toàn 200€
4. AC Tuấn Ngần 100€
5. Nguyễn Thái Dũng 500€
6. Lê Đình Việt 200€
7. Nguyễn Đức Công 100€
8. Nguyễn Tiến Dũng 300€
9. Dũng An 200€
10. Frank Trương Định 100€
11. Hoàng Văn Vĩnh 100€
12. Hoàng Trọng Doanh 100€
13. Hùng Tạ 100€
14. Phạm Thanh Dưỡng 200€
15. Hà Nam Trung 100€
16. Nguyễn Chiến Thắng 100€
17. Lê Đức Toàn 100€
18. NNLH 200€
19. Phương Hà My 200€
20. Jolia Bùi 100€
21. AC Hưng Thuý 100€
22. AC Thành Phương 200€
23. Phạm Ngọc Đức 100€
24. AC Hường Nga 100€
25. Lê Minh Phú 100€
26. VC Hải Thanh VLC 200€
27. Lê Văn Đạt 100€
28. Đỗ Thanh Lâm 100€
29. Trần Văn Dũng (Hương) 200€
30. Nguyễn Thanh Quát 200€
31. AC Toán Phương 200€
32. AC Cường Khoa 200€
33. Bùi Văn Thảo 100€
34. Phạm Mạnh Tưởng 200€
35. Chiến Vịt Bình An (bạn Hùng Phát) 100€
36. Dũng Lan Nürnberg(bạn Hùng Phát) 200€
37. AC Tuấn Hằng (bạn Hùng Phát) 100€
38. Trần Quang Vinh 100€
39. Ngô Xuân Nguyện 100€
40. Ngô Tùng Lâm 100€
41. Hoa Thảo 200€
42. Trần Phương Lan 200€
43. Dương Xuân Viễn 300€
44. Vũ Cẩm Mỹ (bạn Ng. Thanh Toàn) 100€
45.Đào Nguyên Ngọc(bạn Phạm Thanh Duong)100€
46. Huy Sushi 200€
47. Lê Bá Tài (bạn Ng. Thái Dũng) 100€
48. Chemnitz (bạn Hùng Phát) 100€
49. Anh Tuấn Hân 200€
50. Đặng Tống Văn (bạn Hùng Phát) 100€
51. Mỹ Hà Phan ( bạn Hùng
Phát) 100€
52. Đỗ Hương Nhung ( bạn Chiến Thắng) 100€
53. Nguyễn Quang Anh ( bạn Hùng phát )100€
54. Nguyễn Huy Thắng 100€
55. Võ Văn Long 100€
56. Đặng sĩ Đức tài trợ kinh phí chuyển tiền
57. Phạm duy Tuấn ( bạn Thái Dũng )300€

58- Frank Trương Định , 100€
59- AC Tuấn Ngần,  100€
60- Vợ chồng AC Hải (VLC)  100€

Tổng cộng : 10.000 €
Trân trọng cảm ơn tấm lòng hảo tâm của ACE
T/M ban vận động
Nguyễn Văn Hùng

Nhà báo Huy Thắng 

Related Posts