Bộ Trưởng Tô Lâm Thăm Và Làm Việc Tại Tỉnh Hà Giang

Trong bản tin hôm nay có những tin chính như sau: Đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên cương phía Bắc của Tổ quốc; Đại tướng Tô Lâm thăm và làm việc tại công an tỉnh Hà Giang; Bộ trưởng Tô Lâm thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang; Đấu tranh làm thấy bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; Lực lượng QLHC phải tiên phong đi đầu trong cải cách các dịch vụ công; Công an tỉnh Lạng Sơn triển khai công tác công an năm 2022.

Related Posts