Biểu tình lớn và nhiều nơi phản đối chính sách của Đức và lệnh trừng phạt gây khó khăn

Theo Berliner -Morgenpost :

Ảnh chụp lại trên màn hình về cuộc biểu tình ở Berlin

Vào Chủ nhật, AfD đã biểu tình với 8.000 người tham gia ở Berlin. Khoảng 25.000 người biểu tình đã tham gia vào 13 cuộc biểu tình phản đối chính sách của Đức và Eu trong các lệnh trừng phạt Nga gây hậu quả làm cho đời sống khó khăn.

Chủ tịch quốc gia của Tổ chức Thay thế cho Đức (AfD), Tino Chrupalla, đã phát biểu trước tòa nhà Reichstag  “Hãy dừng chính sách trừng phạt này,” ông yêu cầu.

Theo ước tính của cảnh sát hiện tại, khoảng 8.000 người đã tham gia cuộc biểu tình AfD, nhiều hơn đáng kể so với 4.000 người đăng ký ban đầu.

Related Posts