Đại hội Trù bị Thành lập Liên hiệp Hội người Việt tại CHLB Đức đã thành công tốt đẹp

BVD – Buổi chiều ngày 17.12.2022 tại Berlin, Đại hội Trù bị Thành lập Liên hiệp hội người Việt tại CHLB Đức đã được tiến hành dưới dự điều hành của đoàn chủ tịch đại hội. Đến dự có Đại sứ <Vũ Quang Minh cùng Phu nhân; ông Chu Tuấn Đức, Tham tán Công sứ – Phó Đại sứ; bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Bí thư thứ hai, Thường trực ban công tác cộng đồng; Đại tá Nguyễn Tuấn Minh, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại CHLB Đức.

Chủ tịch Đoàn Đại hội ( từ trái sang) gồm các ông: Nguyễn Đức Thắng, Trần Văn Dũng, Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Văn Tính, Hoàng Việt Dũng, Nguyễn Việt Anh (  ảnh Huy Thắng, VDTV ) 

Như VDTV – BVD chúng tôi đã đưa tin, ngày 28.08.2022, với sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán Việt Nam, đặc biệt là sự nhiệt tình của Đại sứ Vũ Quang Minh, đại diện một số hội đoàn tiêu biểu đã nhóm họp. Tại cuộc họp này mọi người đã phân tích một cách sâu sắc và nhận thấy sự bức thiết cần có một tổ chức đại diện chung cho cộng đồng, để bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng người Việt ở Đức.

Quang cảnh Đại hội Trù bị thành lập ( Ảnh Huy Thắng )

Từ sự cần thiết ấy, Hội nghị đã thống nhất lộ trình tiến hành và bầu ra Ban trù bị gồm 10 người do ông nguyễn Văn Hiền ( TGĐ TTTM Đồng Xuân ) làm trưởng Ban.

Sau gần 4 tháng, Ban trù bị đã tiến hành 5 cuộc họp chính thức nhằm soạn thảo Dự thảo Điều lệ Hội  và tiến hành hàng chục cuộc gặp gỡ các nhân sĩ trí thức với sự mong muốn tập hợp nguồn lực xây dựng cộng đồng Người Việt ở Đức lớn mạnh. Có thể nói, cộng đồng ta chưa bao giờ có một Ban trù bị làm việc khẩn trương chạy đua với thời gian, không chỉ tích cực, năng động mà còn với tình thần trách nhiệm cao để hôm nay ngày 17.12. 2022 tiến hành Đại hội Trù bị nhằm thông qua Dự thảo điều lệ và chương trình hoạt động.

Thay mặt đoàn chủ tịch ông Nguyễn Văn Hiền, đoc lời khai mạc Đại hội ( Ảnh Huy Thắng )

Thay mặt cơ quan đại diện Việt Nam, Đại sứ Vũ Quang Minh đã có lời phát biểu chào mừng. Trong lời phát biểu, Đại sứ nhấn mạnh về ý ý của việc thành lập Hội nhằm đại diện cho công đồng, bảo vệ quyền lợi cho công đồng người Việt ở Đức. 

Đại sứ Vũ Quang Minh phát biểu chào mừng Đại hội ( Ảnh Huy Thắng )

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận đóng góp nhiều ý kiến vào tất cả 19 mục của  Dự thảo Điều lệ do Ban Trù bị trình. Theo quan sát của PV truyền hình Việt Đức, Báo Việt Đức, thì phần tranh luận sôi nổi nhất, có nhiều ý kiến nhất là mục 1, Tên của Hội.

 Sau nhiều ý kiến phân tích cả về phần tiếng Đức và tiếng Việt,  chữ và nghĩa, … cuối cùng, Đoàn chủ tịch  Đại hội đã lấy phiếu biểu quyết. Với đa số số phiếu đã thông qua nhất trí với tên là : LIÊN HIỆP HỘI NGƯỜI VIỆT TẠI CHLB ĐỨC . 

Sau một thời gian tích cực, khẩm trương và nghiêm túc  làm việc Đại hội trù bị đã kết thúc tốt đẹp với kết quả chọn được tên ” LIÊN HIỆP HỘI NGƯỜI VIỆT TẠI CHLB ĐỨC ” và góp ý kiến bổ sung trong 19 mục của Điều lệ dự thảo.  Ban trù bị sẽ hoàn thiện Dự thảo Điều lệ để trình Đại hội khi Đại hội thành lập được tổ chức. 

Trong niềm vui của Đại hội trù bị thành công, ông Nguyễn Văn Hiền cho các phóng viên báo chí biết: Dự kiến vào mùa hè năm 2023 sẽ tiến hành tổ chức Đại hội Thành lập Liên hiệp hội người Việt tại CHLB Đức. 

Các đại biểu tham dự Đại hội Trù bị thành lập Liên hiệp hội người Việt tại CHLB Đức ( ảnh Huy Thắng )

Related Posts