Nga có kế hoạch phát triển một cơ sở huấn luyện cho binh lính tác chiến điện tử vào năm 2018, Tư lệnh lực lượng tác chiến điện tử Nga cho biết.  >> Mỹ mất ngôi đầu tác chiến điện tử vào tay Nga?  >> Mỹ và cuộc đua phát triển tác chiến điện tử với Nga […]xem thêm
Load More