Bà con đồng hương Vĩnh Phú ở Leipzig và vùng lân cận Tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương

Ngày 17.04.2016 vừa qua,  gần 200 bà con đồng hương quê Vĩnh Phú, hiện đang sinh sống ở  Leipzig – Halle và vùng lân cận đã tổ chức dâng hương tưởng nhơ các vị Vua Hùng đã có công dựng nước.

Đây là buổi gặp mặt truyền thống của bà con quê hương Đất tổ . Mỗi năm vào dịp 10.03 Âm lich là bà con lại nhớ câu :

” Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ tổ Mùng mười tháng ba ” .

Vì thế, dù sống xa quê hương không về dự Đại lễ  được nhưng năm nào cũng vậy bà con ở Leipzig – halle và vùng laann cận lại tập chung để làm lễ Giỗ tổ.  Điều đặc biệt là bà con ai cũng quan niệm đó là ngày giỗ của tổ tiên sinh ra  mình nên không bao giờ quên.

Năm nay bà con tổ chức tại  tại nhà hàng Ánh Bình Minh, trên đường Ossietzkystr. 01 – 04347 Leipzig . Với  một nghi lễ truyền thống và bàu không khí ấm áp tình đồng hương, bà con đã kính cẩn thắp nén hương tưởng nhớ các vị Vua Hùng. Quá đó bà con muốn nhắc nhở con cháu dù sống xa quê hương nhưng không bao giờ quên nguồn gốc ” Con lạc cháu hồng ”

Bài Hà Huy, ảnh của  Lưu Văn Dũng ( leipzig )  [images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”7094″ image=”7094″]
[image link=”7098″ image=”7098″]
[image link=”7099″ image=”7099″]
[image link=”7100″ image=”7100″]
[image link=”7101″ image=”7101″]
[image link=”7104″ image=”7104″]
[image link=”7112″ image=”7112″]
[image link=”7113″ image=”7113″]
[image link=”7114″ image=”7114″]
[image link=”7115″ image=”7115″]
[image link=”7116″ image=”7116″]
[image link=”7095″ image=”7095″]
[image link=”7096″ image=”7096″]
[image link=”7102″ image=”7102″]
[image link=”7097″ image=”7097″]
[image link=”7106″ image=”7106″]
[image link=”7118″ image=”7118″]
[image link=”7117″ image=”7117″]
[image link=”7111″ image=”7111″]
[image link=”7110″ image=”7110″]
[image link=”7109″ image=”7109″]
[image link=”7108″ image=”7108″]
[/images] 

 

Related Posts