Hội CCB Berlin-Brandenburg thông báo Tổ chức ngày TBLS 27.07 và đại lễ cầu siêu.

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

TẠI BERLIN – BRANDENBURG CHLB ĐỨC

Thông Báo số 1

 

Về việc tổ chức lễ kỷ niệm 69 năm ngày TBLS  27.07 và đại lễ cầu siêu.

Kính gửi:            Lãnh đạo các hội đoàn,  các trung thương mại, các nhà doanh nghiệp.

Đồng kính gửi: Các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình Liệt sỹ và hội viên hội CCBVN tại Berlin- Brandenburg cùng toàn thể bà con cộng đồng người Việt Nam.

Để tỏ lòng  thành kính và biết ơn  sâu sắc đến công lao của  các vị tiền bối cách  mạng, các thế hệ cha anh và đồng đội, những người con ưu tú của dân tộc  đã  đóng góp  một phần  xương máu của mình  và hy  sinh anh dũng   cho sự nghiệp đấu tranh dựng nước,  giữ nước, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ Quốc.  Nhằm nhắc nhở các thế hệ người Việt Nam  tiếp tục  phát huy truyền thống và đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam „ Uống nước nhớ nguồn“.

Cuộc họp BCH Hội CCB Việt Nam tại Berlin- Brandenburg  ngày 3.4.2016 đã thống nhất  chủ trương:  Trân trọng kính mời các gia đình thương binh, gia  đình Liệt sỹ, các  tổ chức Hội đoàn, các TTTM, các nhà doanh nghiệp và bà con cộng đồng VN  tham gia đồng tổ chức lễ kỷ niệm ngày TBLS  27.7 và đại lễ cầu siêu cho các vong linh Liệt Sỹ .

Dự kiến:        Thời gan: Chủ nhật ngày 24.7.2016

Địa điểm : TTTM Đồng Xuân , Herzberg Str.128- 139, 10365 Berlin

Để  chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 69 năm  ngày TBLS  và đại lễ cầu siêu  được chu đáo, tốt đẹp chúng tôi

trân trọng  kính mời quý vị sắp xếp thời gian tham gia đồng tổ chức với chúng tôi.

Rất mong nhận được sự tham gia, ủng hộ của quý vị.

Chúng tôi chân thành  cám ơn và xin gửi đến quý vị lời chào trân trọng.

    (Chúng tôi sẽ có  các thông báo tiếp theo)

T/M BCH Hội CCBVN tại Berlin- Brandenburg
Chủ tịch: Mai Ngọc Yên

CCB 3

 

Related Posts