Những dấu ấn qua các kỳ Đại hội của Hội đồng hương Nghệ An ở CHLB Đức

Hội đồng hương Nghệ An đã trải qua 3 kỳ Đại hội. Nhiệm kỳ nào cũng có những hoạt động tích cực. Để bà con hiểu về chất Nghệ của bà con Nghệ An, xin mời quý vị xem Ký sự:

Related Posts