Đại sứ Đoàn Xuân Hưng: Kinh tế Việt – Đức đang mở ra rất nhiều cơ hội

Với thành công trong nhiệm kỳ làm Đại sứ ở Nhật Bản, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, kể từ khi nhận nhiệm vụ làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam ở Đức ông đã nhận thấy rất nhiều cơ hội để đưa quan hệ kinh tế giữa hai nước VN và Đức phát triển. Từ đó, ông trăn trở và kiên trì tiến hành tổ chức một diễn đàn kinh tế nhằm trao đổi một cách cởi mở nhất về kinh tế giữa hai nhà nước.

Ngày 22.06.2016,Diễn đàn kinh tế Việt Nam và Đức đã được tổ chức rât thành công tại Berlin, nhân dịp này, BVD xin giới thiệu Bài diễn văn khai khai mạc của Đại sứ Đoàn Xuân Hưng :

 

Related Posts