Gần 54.000 € ủng hộ miền Trung, tính đến 15h00 ngày 22.10

Ngay sau khi khai mạc buổi quyên góp ” Vì miền Trung thân yêu ” tại TTTM Đồng Xuân ngày 22.10.2016 đã có rất đông các Doanh nghiệp, Hội đoàn và cá nhân đến quyên góp.

dsc_0015

Trong dợt quyên góp này đi đầu là TTTM Đồng Xuân với 5.000 €; Hội Golf Berlin-Brandenburg : 5.000 €; Hội đồng hương Nghệ An: 5.000 €;  Công ty Mai Mai Hamburg: 4.000€; Cty Thăng Long: 3.000 €;  Công ty Lehop: 2.000 €; Công ty Hà Neils: 1.000 €; Cty Immobilien HD: 1.000 €; Nhà hàng Đức anh Quán: 1.000 €; Gia đình ông Hoàng Trọng Minh: 500€; Gia đình Nam Thủy: 500 €;  Hội Kinh bắc: 500 €…

Tính đến 15 giờ ngày 22.10.2016, tổng số tiền thu được khoảng hơn 54.000 €.

dsc_0023

Đây là con số rất đáng mừng bởi tấm lòng bà con ta ở Đức hướng về miền Trung thân yêu !

Huy Thắng

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”14109″ image=”14109″]
[image link=”14110″ image=”14110″]
[image link=”14111″ image=”14111″]
[image link=”14112″ image=”14112″]
[image link=”14113″ image=”14113″]
[image link=”14114″ image=”14114″]
[image link=”14115″ image=”14115″]
[image link=”14116″ image=”14116″]
[image link=”14117″ image=”14117″]
[image link=”14118″ image=”14118″]
[image link=”14119″ image=”14119″]
[image link=”14120″ image=”14120″]
[image link=”14121″ image=”14121″]
[image link=”14122″ image=”14122″]
[image link=”14123″ image=”14123″]
[image link=”14124″ image=”14124″]
[image link=”14125″ image=”14125″]
[image link=”14126″ image=”14126″]
[image link=”14127″ image=”14127″]
[image link=”14128″ image=”14128″]
[image link=”14129″ image=”14129″]
[image link=”14130″ image=”14130″]
[image link=”14131″ image=”14131″]
[image link=”14132″ image=”14132″]
[image link=”14133″ image=”14133″]
[image link=”14134″ image=”14134″]
[image link=”14135″ image=”14135″]
[image link=”14136″ image=”14136″]
[image link=”14137″ image=”14137″]
[image link=”14138″ image=”14138″]
[image link=”14139″ image=”14139″]
[image link=”14140″ image=”14140″]
[image link=”14141″ image=”14141″]
[image link=”14142″ image=”14142″]
[image link=”14143″ image=”14143″]
[image link=”14144″ image=”14144″]
[image link=”14145″ image=”14145″]
[image link=”14146″ image=”14146″]
[image link=”14147″ image=”14147″]
[/images]

 

Related Posts