Đoàn kiều bào Đức trao tặng 80 suất quà cho bà con và 40 triệu đồng cho trường tiểu học & Trung học xã Ngư Hóa

Ngư Hóa là một xã vùng cao, sâu, xa, khó khăn về kinh tếvừa qua  lại bị trận lũ ống quét sạch tài sản. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở bị trôi gần hết bàn học của học sinh. Khi đoàn chúng tôi đến kiểm tra thì mõi lớp chỉ còn lại 2 chiếc bàn học sinh. Trước tình hình đó, đoàn cứu trợ của cộng đồng người Việt ở Đức đã ủng hộ 84 suất quà cho các gia đình đang gặp khó khăn mỗi suất 500.000 Đ và dành ra 40 triệu đồng  ủng hộ nhà trường đẻ nhà trường mua sắm bàn ghế cho các em học sinh đến trường có bàn học tập.

Tin và ảnh của Huy Thắng, gủi từ Quảng Bình

Sau đây là mọt số hình ảnh trao tặng quà cho bà con và Trường Ngư Hóa

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”15365″ image=”15365″]
[image link=”15364″ image=”15364″]
[image link=”15361″ image=”15361″]
[image link=”15360″ image=”15360″]
[image link=”15359″ image=”15359″]
[image link=”15358″ image=”15358″]
[image link=”15357″ image=”15357″]
[image link=”15356″ image=”15356″]
[image link=”15355″ image=”15355″]
[/images]

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”15365″ image=”15365″]
[image link=”15364″ image=”15364″]
[image link=”15361″ image=”15361″]
[image link=”15360″ image=”15360″]
[image link=”15359″ image=”15359″]
[image link=”15358″ image=”15358″]
[image link=”15357″ image=”15357″]
[image link=”15356″ image=”15356″]
[image link=”15355″ image=”15355″]
[image link=”15386″ image=”15386″]
[image link=”15385″ image=”15385″]
[image link=”15384″ image=”15384″]
[image link=”15383″ image=”15383″]
[image link=”15382″ image=”15382″]
[image link=”15380″ image=”15380″]
[image link=”15379″ image=”15379″]
[image link=”15378″ image=”15378″]
[image link=”15377″ image=”15377″]
[image link=”15376″ image=”15376″]
[image link=”15375″ image=”15375″]
[image link=”15374″ image=”15374″]
[image link=”15373″ image=”15373″]
[image link=”15371″ image=”15371″]
[image link=”15370″ image=”15370″]
[image link=”15369″ image=”15369″]
[/images]

 

 

Related Posts