Video: Đội tự quản ở TTTM Đồng Xuân có nhiệm vụ gì ?

 BVD- Buổi chiều ngày 18.07.2019 một số doanh nghiệp và cá nhân nhiệt tình trong TTTM Đồng Xuân đã tự nguyện, tự động nhóm họp và thành lập ra đội tự quản, nhằm phục vụ và đảm bảo an toàn cho chính các doanh nghiệp, cá nhân làm ăn buôn bán, kinh doanh cũng như khách hàng khi đến khu TTTM Đồng Xuân, Berlin. 

Mời các bạn xem Video: 

Related Posts