BÔNG HỒNG TRÊN TUYẾT

 

Giữa mù Đông tuyết rơi

Tôi bỗng thấy một bông hồng nhung đỏ

Đỏ như giọt máu tươi

Ai đã đánh rơi, ai đã bỏ quên trên tuyết

Cánh hồng lạnh cứng tái tê…

 

Huy Thang(19)

Giữa lúc tuyết rơi

Có người con gái

Nâng niu bông hồng ấp vào lồng ngực

Hà hơi vào cách hoa rơi:

Hoa ơi hãy bừng tỉnh lại

Cho hoa cả trái tim người !

 

Giữa lúc tuyết rơi

Tôi liêu xiêu trên đất khách quê người

Chao ôi có người con gái

Thương hoa như thể thương người !

 

Bất giác tôi quay trở lại

Ghế ngồi hơi ấm vương rơi

Nhớn nhác đi tìm người ấy

Mịt mù tuyết trắng giăng bay !

 

Berlin, mùa Đông 2011

Related Posts