Chủ tich HĐQT VIETIN BANK gặp gỡ doanh nghiệp Việt tại Berlin

Vừa qua ngày 20.03.2016, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TW Đảng, Chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam ( VIETIN BANK )  đã có buổi gặp gỡ với một số doanh nghiệp Việt Nan tại Berlin nhằm phục vụ tốt hơn nữa các nhu cầu của khách hàng.

Huy Thang(12)

         Ông Nguyễn Văn Thắng, UVDKBCHTUĐ, Chủ Tịch Vietin Bank Việt Nam

Cùng làm việc có ông Nguyễn Đình Vinh, Phó Tổng giám đốc Viêt tin Bank, ông Nguyễn Đức Thành và ngài Erdmann R.G. Vogt là Đồng Giám đốc Vietin Bank chi nhánh Frankfurt và Berlin.

Về phía doanh nghiệp người Việt ở Đức đồng thời là khách hàng của Vietin Bank có ông Nguyễn Văn Hiền, ông Võ Văn Long, ông Nguyễn Công Chính, ông Nguyễn Đức Bình, ông Công Việt Cường, ông Hoàng Trọng Minh, ông Mai Ngọc Yên, ông Nhâm Hữu Phương,…

6

Ông Nguyễn Văn Hiền, Tổng Giám đốc TTTM Đồng Xuân -Berlin

Trong buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Văn Thắng, đã thông báo cho các doanh nghiệp biết về những kết quả hoạt động của Vietin Bank ở Việt Nam và chi nhánh tại Đức. Đồng thời nêu mong muốn được mở rộng phục vụ 15.000 doanh nghiệp và bà con người Việt ở Đức.

Là những doanh nghiệp khách hàng, ông Nguyễn Văn Hiền, ông Võ Văn Long, ông Nguyễn Công Chính, ông Hoàng Trọng Minh, ông Mai Ngọc Yên đã phát biểu nói lên nhu cầu và những trở ngại cần được Vietin Bank đáp ứng.

Buổi gặp gỡ  giữa người có quyền quyết định cao nhất của Tập đoàn Ngân hàng TMCPCTVN VIET TIN BANK và doanh nghiêp đã đi đến một chương trình trong  tháng 5 tới  Vietin Bank sẽ  tổ chức Hội nghị với tất cả các khách hàng tại Đức, nhằm nắm bắt như cầu và có những bước đi phục vụ và kinh doanh tốt hơn.

Bài và ảnh của Huy Thắng .

Một số hình ảnh trong buổi họp:

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”5803″ image=”5803″]
[image link=”5804″ image=”5804″]
[image link=”5805″ image=”5805″]
[image link=”5806″ image=”5806″]
[image link=”5807″ image=”5807″]
[image link=”5808″ image=”5808″]
[image link=”5809″ image=”5809″]
[image link=”5810″ image=”5810″]
[image link=”5811″ image=”5811″]
[image link=”5812″ image=”5812″]
[image link=”5813″ image=”5813″]
[image link=”5814″ image=”5814″]
[image link=”5815″ image=”5815″]
[image link=”5816″ image=”5816″]
[image link=”5817″ image=”5817″]
[image link=”5818″ image=”5818″]
[image link=”5819″ image=”5819″]
[image link=”5820″ image=”5820″]
[image link=”5821″ image=”5821″]
[image link=”5822″ image=”5822″]
[image link=”5823″ image=”5823″]
[image link=”5824″ image=”5824″]
[image link=”5825″ image=”5825″]
[image link=”5826″ image=”5826″]
[image link=”5827″ image=”5827″]
[image link=”5828″ image=”5828″]
[image link=”5829″ image=”5829″]
[image link=”5830″ image=”5830″]
[image link=”5831″ image=”5831″]
[image link=”5832″ image=”5832″]
[image link=”5833″ image=”5833″]
[image link=”5834″ image=”5834″]
[image link=”5835″ image=”5835″]
[image link=”5836″ image=”5836″]
[image link=”5837″ image=”5837″]
[image link=”5838″ image=”5838″]
[image link=”5839″ image=”5839″]
[image link=”5840″ image=”5840″]
[/images]

Related Posts