Lá cờ Tổ quốc Việt Nam bằng gốm trên mái nhà ở Trường Sa

Nếu ai ra quần đảo Trường Sa hãy trèo lên nóc nhà Hội trường ở đảo Trường Sa lớn để được chiêm ngưỡng lá cờ  Tổ quốc bằng gốm  với kích thước 12,40 m x 25,00 m. Đây là lá cờ Tổ quốc lớn nhất nước được ghép từ 310.000 viên gốm mosaic.

 Lá cờ đó là sự khảng định chủ quyền quả Việt Nam ở Trường Sa, dù bất kỳ trong trường hợp nào nó cũng luôn khảng định và trường tồn mãi mãi với thời gian và trong lòng mọi người dân việt Nam và bạn bè thế giới!

Nếu ai ra quần đảo Trường Sa hãy trèo lên nóc nhà Hội trường ở đảo Trường Sa lớn để được chiêm ngưỡng lá cờ  Tổ quốc bằng gốm  với kích thước 12.40m x 25m. Đây là lá cờ Tổ quốc lớn nhất nước được ghép từ 310.000 viên gốm mosaic. Lá cờ đó là sự khảng định chủ quyền quả Việt Nam ở Trường Sa, dù bất kỳ trong trường hợp nào nó cũng luôn khảng định và trường tồn mãi mãi với thời gian và trong lòng mọi người dân việt Nam và bạn bè thế giới!

Mời quý vị xem thêm hình anh

Related Posts