ĐS. Đoàn Xuân Hưng: TTTM Đồng Xuân còn PT mạnh mẽ hơn nữa !

Trong các ngày giữa thang 3 năm 2016, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã tháp tù BÔ Trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng tham gia trong các cuộc đàm phám với phía Đức. Trong buổi  giao lưu với doanh nhân  và doanh nghiệp tiêu biểu ở Berlin,   Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã có bài phát biểu quan trọng, ông cho rằng ngay từ những tháng đầu năm 2016 đã có những tín hiệu rất đáng phấn khởi. 

Huy Thang(2) - Kopie

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng ( đứng giữa ) Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng ( bên phải), Tổng Giám đốc TTTMĐX Nguyễn văn Hiền (bên trái )

Trong buổi giao lưu, Đại sứ đã trả lời Phỏng vấn Đài truyền hình Đức về câu hỏi  vai trò và tương lai của  TTTMĐX, Đại sứ đã nói: ( Xin mời xem Video ).

 

Related Posts