Vượt lên ngọn lửa là quyết tâm của tất cả bà con người Việt Nam sau vụ hoả hoạn ngày 11.05.2016 làm cháy kho hàng bên cạnh TTTM Đồng Xuân-Berlin, Đức. Gia đình anh chị Sơn Lan là một trong những hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhất nhưng đã không nản trí mà […]xem thêm
Load More