Vượt lên ngọn lửa

Vượt lên ngọn lửa là quyết tâm của tất cả bà con người Việt Nam sau vụ hoả hoạn ngày 11.05.2016 làm cháy kho hàng bên cạnh TTTM Đồng Xuân-Berlin, Đức. Gia đình anh chị Sơn Lan là một trong những hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhất nhưng đã không nản trí mà đã vượt lên để ổn định cuộc sống và tiếp tục kinh doanh.

Related Posts