Chùm ảnh của Lưu Văn Dũng về Đại hội thành lập Hội CCB Westsachsen – Đức

Ngày 30.04.2016, những người mặc áo lính, áo thanh niên xung phong một thời ở Chemnitz và vùng lân cận đã hội tụ với nhau kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam và tiến hành Đại hội lần thứ nhất, thành lập Hội CCB Westsachsen. Nhiếp ảnh gia Lưu Văn Dũng, CTV của Baovietduc.de đã gửi cho chúng tôi chùm ảnh về những gương mặt các hội viên tham dự.  

TS xin gửi tới quý bạn đọc:

[images cols=”five” lightbox=”true”]
[image link=”7615″ image=”7615″]
[image link=”7621″ image=”7621″]
[image link=”7607″ image=”7607″]
[image link=”7602″ image=”7602″]
[image link=”7599″ image=”7599″]
[image link=”7600″ image=”7600″]
[image link=”7601″ image=”7601″]
[image link=”7603″ image=”7603″]
[image link=”7604″ image=”7604″]
[image link=”7605″ image=”7605″]
[image link=”7606″ image=”7606″]
[image link=”7608″ image=”7608″]
[image link=”7598″ image=”7598″]
[image link=”7609″ image=”7609″]
[image link=”7610″ image=”7610″]
[image link=”7611″ image=”7611″]
[image link=”7612″ image=”7612″]
[image link=”7613″ image=”7613″]
[image link=”7614″ image=”7614″]
[image link=”7616″ image=”7616″]
[image link=”7617″ image=”7617″]
[image link=”7618″ image=”7618″]
[image link=”7619″ image=”7619″]
[image link=”7620″ image=”7620″]
[image link=”7622″ image=”7622″]
[image link=”7623″ image=”7623″]
[image link=”7624″ image=”7624″]
[image link=”7625″ image=”7625″]
[image link=”7626″ image=”7626″]
[/images]

 

Related Posts