Những hình ảnh “Tháng 5 và Nỗi Nhớ” của Người Hải Phòng ở Leipzig-Halle và vùng phụ cận

” Tháng 5 và Nỗi Nhớ” đã đi vào tiềm thức của của Hải Phòng ở TP Leipzig-Halle và vùng phụ cận. Đầu tháng 5 nào cũng vậy, những người con quê hương Hải Phòng trong vùng lại tụ hội với nhau để nhớ về quê hương – Hải Phòng.

CTV  Baovietduc.de,  anh Lưu Văn Dũng đã gửi về Tòa soạn những hình ảnh sống động của bà con đồng hương Hải Phòng  ” Tháng năm rực trời hoa phượng nở ” ở trời Âu:

[images cols=”five” lightbox=”true”]
[image link=”7641″ image=”7641″]
[image link=”7635″ image=”7635″]
[image link=”7632″ image=”7632″]
[image link=”7634″ image=”7634″]
[image link=”7629″ image=”7629″]
[image link=”7630″ image=”7630″]
[image link=”7639″ image=”7639″]
[image link=”7651″ image=”7651″]
[image link=”7631″ image=”7631″]
[image link=”7633″ image=”7633″]
[image link=”7636″ image=”7636″]
[image link=”7637″ image=”7637″]
[image link=”7638″ image=”7638″]
[image link=”7640″ image=”7640″]
[image link=”7642″ image=”7642″]
[image link=”7643″ image=”7643″]
[image link=”7644″ image=”7644″]
[image link=”7645″ image=”7645″]
[image link=”7646″ image=”7646″]
[image link=”7647″ image=”7647″]
[image link=”7648″ image=”7648″]
[image link=”7649″ image=”7649″]
[image link=”7650″ image=”7650″]
[image link=”7652″ image=”7652″]
[image link=”7653″ image=”7653″]
[image link=”7654″ image=”7654″]
[image link=”7655″ image=”7655″]
[image link=”7656″ image=”7656″]
[image link=”7657″ image=”7657″]
[/images]

Related Posts