Lehop-Khu SX chế biến thực phẩm của người VN ở Berlin

Đây là khu liên hợp sản xuất & chế biến thực phẩm đầu tiên của người VN ở Berlin Đức. VDTV xin giới thiệu về khu liên hợp này!

Related Posts