Đoàn CCB 3 chiến dịch lịch sử Việt Nam viếng nghĩa trang LS đảo Lý Sơn

Đúng ngày 27.07.2016, Đoàn CCB 3 chiến dịch lich sử ( Điện Biên Phủ 1954, Điện biên phủ trên không 1972, Chiến dịch HCM 1975) đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang đảo Lý Sơn.

Đoàn gồm 160 CCB thuộc 3 chiến dịch lịch sử. Trong đó có Đại tá Nguyễn Trọng Hàm, chiến sĩ quyết tử Hà Nội 1946, nguyên Phó tổng TM QK Thủ Đô; Đại tá, Anh hùng LLVT Đinh Thế Văn, nguyên tiểu đoàn trưởng D 77 đơn vị bắn cháy 4 B52 của Mỹ trên bầu trời Hà Nội 1972; số còn lại hầu hết là các CCB tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong thời kỳ KCCMCN.

[images cols=”five” lightbox=”true”]
[image link=”11338″ image=”11338″]
[image link=”11339″ image=”11339″]
[image link=”11340″ image=”11340″]
[image link=”11341″ image=”11341″]
[image link=”11342″ image=”11342″]
[image link=”11343″ image=”11343″]
[image link=”11345″ image=”11345″]
[image link=”11346″ image=”11346″]
[image link=”11347″ image=”11347″]
[image link=”11348″ image=”11348″]
[image link=”11349″ image=”11349″]
[image link=”11350″ image=”11350″]
[image link=”11351″ image=”11351″]
[image link=”11352″ image=”11352″]
[image link=”11353″ image=”11353″]
[image link=”11354″ image=”11354″]
[image link=”11355″ image=”11355″]
[/images]

 

Related Posts