Đoàn CCB 3 chiến dịch lịch sử VN dâng hương tưởng nhớ Đội kiêm quản Bắc Hải – Hoàng Sa

Trong chuyến thăm đảo Lý Sơn ( Quảng Ngãi ), buổi sáng ngày 28.07.2018, Đoàn CCB 3 chiến dịch lịch sử đã dâng hương bên Tượng đài ĐỘI HOÀNG SA KIÊM QUẢN BẮC HẢI trên đảo Lý Sơn  để tưởng nhớ các thế hệ ông cha đi gìn giữ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”11362″ image=”11362″]
[image link=”11363″ image=”11363″]
[image link=”11364″ image=”11364″]
[image link=”11365″ image=”11365″]
[image link=”11366″ image=”11366″]
[image link=”11367″ image=”11367″]
[image link=”11368″ image=”11368″]
[image link=”11369″ image=”11369″]
[image link=”11370″ image=”11370″]
[image link=”11371″ image=”11371″]
[image link=”11372″ image=”11372″]
[image link=”11373″ image=”11373″]
[image link=”11374″ image=”11374″]
[image link=”11375″ image=”11375″]
[/images]

Related Posts