11.085 € thu được trong đêm ca nhạc ” Vì miền Trung thân yêu “

Đêm ca nhạc từ thiện vì đồng bào lũ lụt miền Trung tại Berlin.

dsc_0038

Trong khuôn khổ của cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt của cộng đồng người Việt tại CHLB Đức, tối 25.10.2015 các nghệ sỹ, ca sỹ, nhạc công của cộng đồng người Việt đã chung tay tổ chức đêm nhạc từ thiện nhằm kêu gọi ủng hộ về tài chính giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền Trung.

Tham gia sự kiện có Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cùng phu nhân và tập thể cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức.

dsc_0216

Trong đêm ca nhạc ngoài đóng góp trực tiếp của bà con, doanh nghiệp tại Berlin còn họ sự đóng góp của Hội người Việt tại Fûrstenwalde với số tiền 1.555 Euro và bà con người Việt tại Frankfurt Oder với số tiền 930 Euro.

dsc_0063

Ngoài lời ca tiếng đàn, tiếng hát đêm ca nhạc còn diễn ra 2 cuộc đấu giá nhằm góp thêm tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Cuộc đấu giá chiếc đồng hồ cũ của một người bạn Đức tặng cho BTC đã bán được với giá 1500 Euro và cuốn truyện Kiều song ngữ có chữ ký của ĐS Đoàn Xuân Hưng, TGĐ TTTM Đồng Xuân Nguyễn Văn Hiền bán với giá 300 Euro đưa tổng số tiền quyên góp được trong đêm ca nhạc từ thiện vì đồng bào lũ lựt miền trung lên con số 11.085 Euro.

dsc_0083

Cũng đưa tổng số tiền quyên góp được trong hơn tuần qua của cộng đồng người Việt tại Đức thông qua BTC này, theo lời ông Nguyễn Văn Hiền trưởng BTC lên con số 100.000 Euro. Con số này sẽ còn tiếp tục tăng trong hết tuần này đặc biệt trong 2 ngày cuối tuần quyên góp trực tiếp tại TTTM Đồng Xuân, Berlin. Cũng theo thông báo của BTC, ngay cuối ngày quyên góp cuối cùng – ngày 30.10.2016 – BTC sẽ họp để tổng kết số tiền quyên góp được và bàn ngay kế hoạch cử đoàn công tác của Kiều bào tại Đức về tận vùng lũ lụt miền Trung trực tiếp trao số tiền nghĩa tình này đến tận tay những gia đình bị thiệt hại trong đợt lũ vừa rồi.

Bài Hùng Lý ( BTC ), ảnh Huy Thắng ( BVD ) 

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”14517″ image=”14517″]
[image link=”14518″ image=”14518″]
[image link=”14519″ image=”14519″]
[image link=”14520″ image=”14520″]
[image link=”14521″ image=”14521″]
[image link=”14522″ image=”14522″]
[image link=”14523″ image=”14523″]
[image link=”14524″ image=”14524″]
[image link=”14525″ image=”14525″]
[image link=”14526″ image=”14526″]
[image link=”14527″ image=”14527″]
[image link=”14528″ image=”14528″]
[image link=”14529″ image=”14529″]
[image link=”14530″ image=”14530″]
[image link=”14531″ image=”14531″]
[image link=”14532″ image=”14532″]
[image link=”14533″ image=”14533″]
[image link=”14534″ image=”14534″]
[image link=”14535″ image=”14535″]
[image link=”14536″ image=”14536″]
[image link=”14537″ image=”14537″]
[image link=”14538″ image=”14538″]
[image link=”14539″ image=”14539″]
[image link=”14540″ image=”14540″]
[image link=”14541″ image=”14541″]
[image link=”14542″ image=”14542″]
[image link=”14543″ image=”14543″]
[image link=”14544″ image=”14544″]
[image link=”14545″ image=”14545″]
[image link=”14546″ image=”14546″]
[image link=”14547″ image=”14547″]
[image link=”14548″ image=”14548″]
[image link=”14549″ image=”14549″]
[image link=”14550″ image=”14550″]
[image link=”14551″ image=”14551″]
[image link=”14552″ image=”14552″]
[image link=”14553″ image=”14553″]
[image link=”14554″ image=”14554″]
[image link=”14555″ image=”14555″]
[image link=”14556″ image=”14556″]
[image link=”14557″ image=”14557″]
[image link=”14558″ image=”14558″]
[image link=”14559″ image=”14559″]
[image link=”14560″ image=”14560″]
[image link=”14561″ image=”14561″]
[image link=”14562″ image=”14562″]
[image link=”14563″ image=”14563″]
[image link=”14564″ image=”14564″]
[image link=”14565″ image=”14565″]
[image link=”14566″ image=”14566″]
[image link=”14567″ image=”14567″]
[image link=”14568″ image=”14568″]
[image link=”14569″ image=”14569″]
[image link=”14570″ image=”14570″]
[image link=”14571″ image=”14571″]
[image link=”14572″ image=”14572″]
[image link=”14573″ image=”14573″]
[image link=”14574″ image=”14574″]
[image link=”14575″ image=”14575″]
[image link=”14576″ image=”14576″]
[image link=”14577″ image=”14577″]
[image link=”14578″ image=”14578″]
[image link=”14579″ image=”14579″]
[image link=”14580″ image=”14580″]
[image link=”14581″ image=”14581″]
[image link=”14582″ image=”14582″]
[image link=”14583″ image=”14583″]
[image link=”14584″ image=”14584″]
[image link=”14585″ image=”14585″]
[image link=”14586″ image=”14586″]
[/images]

Related Posts