26.370 Euro là số tiền Kiều bào Đức quyên góp, tính đến : 15 h30 ngày 19.10.2016

BVD: Theo con số thống kê chưa đầy đủ, tính đến : 18h30 19.10.2016 số tiền thu được là hơn  27.370  Euro. Đây là số tiền BTC thu được của kiều bào ở CHLB Đức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt. 

 

Danh sách „ Những tấm lòng vàng ” Lá lành đùm lá rách ” vì miền Trung thân yêu:
1- ông Nguyễn Văn Hiền và các thành viên trong gia đình: 5000 Eu
2- bà Đào Thị Hiền, 70 tuổi: 200 Eu
3- ông Trần Công Thành và nhà hàng Đức Anh Quán: 1000 Eu
4- ông Trần Văn Dũng, Gđ Cty Immobilien HD: 1000 Eu
5- Hội Cựu chiến binh Berlin-Brandenburg: 200 Eu, 
6- Ban tổ chức kỷ niệm 27-7 và Lễ cầu siêu : 1000 Eu,
7- Hội ĐH Quảng Trị : 200 Eu
8- ông Nguyễn Huy Thắng, Baovietduc.de và bà Đặng Thu Hà: 200 Eu
9-HĐH Nghệ An: 200 Eu
10- HĐH Hà Tĩnh: 200 Eu
11- HĐH Quảng Bình: 200 Eu
12- Hội Sen Vàng : 200 Eu
13- HĐH Hà Nội: 200 Eu
14- Ô bà Ngân Tính Tp Hamburg: 500 Eu
15- Ô Công Việt Cường , Cty Maica : 1000 Eu
16- ô Đông Mác: 200 Eu
17- Bà con đồng hương Nghệ An: 5.000 Eu
18- Câu lạc bộ Golf Berlin-Brandenburg: 5.000 Eu 
19- Cty Hà Neils: 1.000 Eu
20- Cty ngươi Đức, kiến trúc sư Grueger: 1.000 Eu
21- Cty Lehop : 500 Eu
22- Cty FM&G của Hoàng Trọng Minh : 500 Eu

23- Ca sĩ Quang Ngọ: 50 Eu

24- Mai Ngọc Yên: 50 Eu

25- Bà Hạnh: 50 Eu

26- Chị Hoài, Đồng Xuân: 100 Eu

27- Ngài Frank Koenig: 50 Eu

28- Ông Đoàn Xuân Hưng: 50 Eu

29- Chị Hiền ( Áo cưới ) : 50 Eu

30- Chị Hương Thành : 50 Eu

31- Chị Hà Thu: 50 Eu

32- Chị Lan Sơn : 50 Eu

33- Chị Giang Hưng: 100 Eu

34- Chị Thọ, Đồng Xuân: 50 Eu

35- Chị Hạnh Ngọc: 50 Eu

36- Cty Nam Thủy: 500 Eu

37- Gia đình Nam Phương: 100 Eu

38- Gia đình anh chị Lê – Thoa: 50 Eu

39- Gia đình anh chị Tuấn: 100 Eu 

40- Gia đình Tuấn  Anh và Lan Leipzig: 50 Eu

41- Chị Trần Thị Hải, Leipzig: 10 Eu

42- ông Vũ Văn Hưởng, Leipzig: 10 Eu

 

Danh sách tiếp tục được cập nhật

Related Posts