Người Việt Tại Berlin hướng về Miền Trung thân yêu

Sáng ngày 16.10, tại Berlin, Đức, Ông Nguyễn Văn Hiền, Tổng giám đốc TTTM Đồng Xuân đã đứng ra kêu gọi và thành lập Ban quyên góp vì đồng bào Miền Trung bị lũ lụt.

Theo đó, ông Hiền sẽ là Trưởng Ban tổ chức quyên góp vì Miên Trung thân yêu, đồng thời ông cùng các thành viên trong gia đình ủng hộ 5000 Euro tương đương 120 triệu đồng.
Chủ tịch các hội đồng hương người Việt ở Berlin là phó ban vận động quyên góp.

Với số tiền ủng hộ từ những tấm lòng vàng, Ban sẽ về trực tiếp những địa điểm chịu thiệt hại nặng nề do trận lũ gây ra trên địa bàn hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình để tặng quà, tiền mặt cho người dân.

Danh sách: những tấm lòng vàng ” Lá lành đùm lá rách ” vì miền Trung thương yêu:
1- Ông Nguyễn Văn Hiền và các thành viên trong gia đình: 5000 Eu
2- Bà Đào Thị Hiền, 70 tuổi: 200 Eu
3-  Ông Trần Công Thành và nhà hàng Đức Anh Quán: 1000 Eu
4-  Ông Trần Văn Dũng, Gđ Cty Immobilien HD: 1000 Eu
5- Hội Cựu chiến binh Berlin-Brandenburg: 200 Eu,
6- Ban tổ chức kỷ niệm 27-7 và Lễ cầu siêu : 1000 Eu,
7- Hội ĐH Quảng Trị : 200 Eu
8- Ông Nguyễn Huy Thắng và bà Đặng Thu Hà: 200 Eu
9-  Hội đồng hương Nghệ An: 200 Eu
10- Hội đồng hương Hà Tĩnh: 200 Eu
11- Hội đồng hương Quảng Bình: 200 Eu
12- Hội Sen Vàng : 200 Eu
13- Hội đồng hương Hà Nội: 200 Eu

14- Ông bà Ngân Tính Tp Hamburg: 500
15- Ông Công Việt Cường , Công ty Maica : 1000
16- Ông Đông Mác: 200

Danh sách tiếp tục được cập nhật

Một số hình ảnh buổi lễ:

image

Quang cảnh buổi họp

image

Bà ĐÀO THỊ HIỀN, 70 tuổi quê Hà Nội quyên góp 200 Eu

image

image

Ông Nguyễn Văn Hiền Trưởng Ban tổ chức quyên góp vì Miên Trung

Related Posts