Đại sứ Việt Nam ở Đức: Tết cổ truyền bà con đến càng đông càng vui

Đến nay công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Tết cổ truyền dân tộc tại TTTM Đồng Xuân-Berlin đã hoàn tất. Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã có lời mời bà con Cộng đồng người Việt Nam ở CHLB Đức đến dự. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi ! 

Huy Thắng 

Hình ảnh trong buổi họp kiểm tra công tác chuẩn bị Tết

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”17952″ image=”17952″]
[image link=”17953″ image=”17953″]
[image link=”17954″ image=”17954″]
[image link=”17955″ image=”17955″]
[image link=”17956″ image=”17956″]
[image link=”17957″ image=”17957″]
[image link=”17958″ image=”17958″]
[/images]

 

Related Posts