Mạn đàm về Cộng đồng người Việt Nam ở Đức

VDTV- BVD vừa qua tổ chức  Mạn đàn về Cộng đồng người Việt Nam ở CHLB Đức. Ở cuộc Mạn đàm này, những người tham gia đã thẳng thắn, bộc bệnh nêu lên những cái được, chưa được và những giải pháp để Cộng đồng người Việt Nam ở Đức phát triển tốt đẹp hơn.

Sau đây là Video – Clip về buổi mạn đàm .

Huy Thắng-BVD

Related Posts