Nhớ lại Hà Nội một thời

BVD- Vừa qua, nhà báo Huy Thắng đã có dịp tiếp xúc và nói chuyện với nhà Nhiếp anh-Quay phim người Đức, ông Thomas Billhardt và ông đã chuyển cho VDTV đường linh về những thước phim mà ông đã quay cảnh Việt Nam trong thời kỳ ông tác nghiệp tại Việt Nam từ 1967-1969.

BVD trân trọng giới thiệu cùng các bạn. Nhưng do thời gian có hạn nên chúng tôi chưa dịch ra tiếng Việt được, mong các Quý vị thông cảm !

 

 

Related Posts