Đại sứ quán nhận thêm 9.100,00 € của Hội ĐH Nghệ An ( 8.100,00€), CLB Bóng đá VLC ( 500,00€) Hội người Viêt Hildesheim ( 500,00€)

BVD – Buổi sáng ngày 23.07.2021 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở >TP Berlin, CHLB Đức, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã tiêp nhận 9.100 € là số tiền quyên góp gửi về Việt Nam ủng hộ chương trình chống Covid-19.

Trong đó Hội Đồng hương Nghệ An 8.100,00€; CLB Bống đá VLC của người Việt ở Berlin 500,00€; Hội người Việt và Quỹ Tình thương tại Hildesheim thuộc bang Nieder Sachsen 500,00€.

Riêng Hội Đồng hương Nghệ An chia số tiền 8.100,00€ làm phần: 5.600,00€ gửi về MTTQVN tỉnh Nghệ An và Bộ chỉ huy quân sự Nghệ An để ủng hộ cho người gặp khó khăn khi bị phong tỏa, 2.500,00€ ủng hộ vào Quỹ Vaccine Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, thay mặt cơ quan đại diện Việt Nam ở Đức cảm ơn tấm lòng vàng của bà con Hội ĐH Nghệ An, các thành viên CLB Bóng đá VLC và bà con người Việt ở vùng Hildeshiem – Nieder Sachsen đã ủng hộ và hướng về quê hương Việt Nam.

Theo chúng tôi được biết, đến ngày 23.07.2021, Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức đã tiếp nhận 42.760,00€. Trong đó ủng hộ vào Quỹ Vaccine chống Covid-19 là 37.260,00€, gửi về Nghệ An 5.600,00€  để ủng hộ cho người nghèo trong vùng dịch.

Bài và ảnh của Huy Thắng

Related Posts