BVD- Ngày 16.11.208, Nhà báo Huy Thắng, nguyên là Chiến sĩ C2, D107 tham gia đánh trận Vạn Tường ngày 08-09 /05/1972 đã trở lại Vạn Tường nơi diễn ra trận đánh quyết liệt giải phóng miền Đông Quảng Ngãi năm 1972. Tại đây bằng hình ảnh, Nhà báo đã kể lại những câu chuyện […]xem thêm